اخبار > استمرار کم آبی یک پدیده موقت در کشور نیست (منبع: انتخاب)