اخبار > احتمال جایگزینی قطر و عمان با امارات، به عنوان دومین شریک تجاری ایران (منبع: انتخاب)