اخبار > یاسر هاشمی: «آیت الله» گفت نیازی به ستاد انتخاباتی ندارم، همه مرا می شناسند؛ برای لیست «خبرگان مردم» کار کنید (منبع: انتخاب)