اخبار > تیم امداد و نجات در حال انتقال اجساد برخی از جان باختگان سقوط هواپیما از ارتفاعات دنا (منبع: انتخاب)