اخبار > تشکیل انجمن دانش‌آموختگان در دانشگاه اصفهان (منبع: تابناک)