اخبار > نامه اروپا به ایران، ترکیه و روسیه (منبع: تابناک)