اخبار > قم| رئیسی : جریان روشنفکر کشورمان در برابر غرب خودباخته است (منبع: تسنیم)