اخبار > نجات جان مادر باردار گرفتار در سیلاب (منبع: انتخاب)