اخبار > موگرینی از ارسال نامه به ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه خبر داد (منبع: انتخاب)