اخبار > تاکنون برای 60 درصد مردم کارت هوشمند ملی صادر شده است/ مهلت صدور کارت هوشمند ملی تا پایان سال 96 (منبع: انتخاب)