اخبار > از بچه‌بازی‌هایتان دست بردارید؛ این اهانت قابل پیگیری است / به مین ها نزدیک نشوید، اگرنزدیک شوید، به هلاکت خواهید رسید (منبع: انتخاب)