اخبار > شیروانی کردن سقف کافو؟ برای مقابله با دستفروشان این کار را کردیم! (منبع: تابناک)