اخبار > انتقال بخشی از اعضای پیکر جانباختگان مسافران هواپیما به پایین کوه دنا (منبع: انتخاب)