اخبار > کسی‌ که اولویتش پاره‌کردن برجام‌بود و نتوانست (منبع: تابناک)