اخبار > اخراج گسترده فرماندهان ارشد نظامي در عربستان (منبع: تابناک)