اخبار > رندترین شماره همراه ایران به نام یک دزد (منبع: تابناک)