اخبار > دیالوگ تند وزیر احمدی نژاد و عادل فردوسی پور / حاجی بابایی: شما توهین کرده اید / نامه من به احمدی نژاد را روی چه حسابی از پرونده درآورده اید؟! (منبع: انتخاب)