اخبار > تلاش فیسبوک برای اطلاع از سطح مالی و اقتصادی کاربران (منبع: انتخاب)