اخبار > سودای عثمانی ترکیه در قاره سیاه/ آغاز سفر اردوغان به چهار کشور آفریقایی (منبع: انتخاب)