اخبار > توافق ایران و دولت اوباما در سال 2013: تمدید معافیت صداوسیما از تحریم ها، هر شش ماه یکبار (منبع: انتخاب)