اخبار > مخالفت سفت و سخت گمرک با ترخیص خودرو با ثبتهای تمدیدی+سند (منبع: تسنیم)