اخبار > انتقال بخشی از پیکرهای قربانیان به دامنه کوه (منبع: تابناک)