اخبار > نظر پنتاگون درباره استفاده از سلاح‌شیمیایی درسوریه (منبع: تابناک)