اخبار > اسکان نوروزی مدارس حذف نمی‌شود؛ ظرفیت خالی در اختیار مردم (منبع: تسنیم)