اخبار > نیکی هیلی پس از وتوی قطعنامه ضدایرانی توسط روسیه: اگر این روند ادامه یابد، اقداماتی علیه تهران انجام می‌دهیم که مسکو توان جلوگیری از آن را نداشته باشد (منبع: انتخاب)