اخبار > پادشاه عربستان یک زن را به عنوان معاون وزیر منصوب کرد (منبع: انتخاب)