اخبار > واکنش الحوثی به وتوی قطعنامه پیشنهادی انگلیس در شورای امنیت (منبع: تسنیم)