اخبار > بیماری قلبی شاه مراکش را راهی بیمارستان کرد (منبع: انتخاب)