اخبار > آمریکا مدرکی دال بر کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه در دست ندارد (منبع: تابناک)