اخبار > همراهی کشورهای عربی، انتقال سفارت آمریکا به قدس را تسریع کرد (منبع: تابناک)