اخبار > ثبت نام اینترنتی در کاروان های حج ۹۷ آغاز شد (منبع: انتخاب)