اخبار > مدارس نظامی پوتین برای دختران (منبع: تابناک)