اخبار > آیا ATR مناسب آسمان ایران نیست؟ (منبع: تابناک)