اخبار > خاطره دكتر بروجردي از ملاقات امام با رئيس ساواك (منبع: تابناک)