اخبار > درخواست دبیر کل سازمان ملل برای نابودی تسلیحات اتمی (منبع: تسنیم)