اخبار > شده خودم هم لخت بشوم،این جنگ را می بریم! (منبع: تابناک)