اخبار > درگيري مرگبار در پارك باهنر (منبع: تابناک)