اخبار > انتقال 2 محموله بقایای پیکرهای جانباختگان هواپیما به پزشکی قانونی یاسوج (منبع: انتخاب)