اخبار > انتقال بخش دیگری از پیکرهای مسافران هواپیما/توقف جستجو به دلیل شرایط جوی (منبع: انتخاب)