اخبار > حزب‌الله ادامه‌دهنده راه امام موسی صدر است/ مسیحیان امام موسی صدر را بیشتر از مسلمانان قبول داشتند (منبع: انتخاب)