اخبار > نجفی: ٣٠ درصد آب تهران در شبکه انتقال هدر می‌رود؛ این موضوع نگران‌کننده است / بخشی از نشست زمین به دلیل استحصال از منافع زیرزمینی است (منبع: انتخاب)