اخبار > ۳فرنگی‌کار ایران به فینال قهرمانی آسیارسیدند (منبع: تابناک)