اخبار > درخواست 30 سال زندان برای رئیس جمهور پیشین کره جنوبی (منبع: انتخاب)