اخبار > اگر اینفانتینو پرسید بانوان کجا هستند، چه بگوییم؟ (منبع: تابناک)