اخبار > هنجارشکنی‌ها درمورد حجاب با برخورد قاطع پلیس روبرو خواهد شد / معنا ندارد کسی بخواهد چنین رفتارهایی از خود نشان دهد / با مقام قضایی نیز هماهنگی‌ها انجام شده / مأمور ما هم باید طبق مقررات رفتار کند (منبع: انتخاب)