اخبار > سلیمی نمین: اگر 84 و 88 تکرار شود باز هم به احمدی نژاد رای می دهیم (منبع: انتخاب)