اخبار > یارکشی عربستان مقابل اینفانتینو با کشاندن شیخ سلمان به بصره (منبع: تابناک)