اخبار > هلی برن نیرو به ارتفاعات دنا از صبح پنجشنبه/انتقال بخشی از پیکرها (منبع: انتخاب)