اخبار > مذاکرات مستقیم مخالفان و دولت سوریه؛ بزودی (منبع: تابناک)