اخبار > فنایی: اگر رییس فیفا در دربی پرسید بانوان کجا هستند، چه بگوییم؟ (منبع: انتخاب)